Nihon Kendo Kata składają się z 7 form z długim mieczem (tachi) i 3 formy z krótkim mieczem (kodachi).W kata jeden z wykonujących formę, zazwyczaj wyższy stopniem nazywa się uchidachi (打太刀) a drugi shidachi (仕太刀). Uchidachi jest osobą prowadzącą w formie (uczącą) na jego ruchy odpowiada shidachi. Shidachi zawsze wygrywa w kata.

Formy 1-7 wymagane na egzaminach kyu i dan, z kolei formy z kodachi są wymagane od 4 dana wzwyż. Ilość wykonywanych form na egzaminie może być różna w zależności od stopnia na jaki zdajemy.

.

.

.

.

Kata 1 : Ipponme: hidari jodan tai migi jodan ( men nuki men )
一本目:左上段 対 右上段 (面抜き面)
.

.

.

.

.

.

Kata 2 :Nihonme: seigan tai seigan (kote nuki kote)
二本目:正眼  対 正眼 (籠手抜き籠手)
.
.
.
.
.
.
  Kata 3 :Sanbonme: gedan tai gedan ( tsuki kaeshi tsuki )
三本目:下段  対 下段 (突き返し突き)
.
.
.
.
.

.

Kata 4 :Yonhonme: hasso tai waki ( tsuki kaeshi men )
四本目:八相  対 脇構 (突き返し面)
.
.
.
.
.
.
Kata 5 :Gohonme: hidari jodan tai seigan ( men suriage men )
五本目:左上段 対 正眼 (面擦り上げ面)
.
.
.
.
.
.
Kata 6 :Ropponme: seigan tai gedan ( kote suriage kote )
六本目:正眼  対 下段 (籠手擦り上げ籠手)
.
.
.
.
.
.
Kata 7 :Nanahonme: seigan tai seigan ( nuki do )
七本目:正眼  対 正眼 (抜き胴)
.
.
.
.
.
.
Kata 8 :Kodachi ipponme: hidarijodan tai koachi
小太刀一本目:左上段 対 小太刀
.
.
.
.
.
.
Kata 9 :Kodachi nihon: gedan tai kodachi
小太刀二本目:下段  対 小太刀
.
.
.

.

.
.
Kata 10 :Kodachi sanbonme: seigan tai gedan
小太刀三本目:正眼  対 下段